goi-uu-dai-4g-vinaphone-002

các dịch vụ trên mặt báo

Hướng dẫn đăng ký 4g vina các gói Data Ưu Đãi

Các Gói 4g VinaPhone Hấp Dẫn

gói d2 vinaphone

MAX100

Xem thêm

10.000đ/ngày

30GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON MAX100 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

BIG90

Xem thêm

90.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON BIG90 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

BIG120

Xem thêm

120.000đ/tháng

60GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON BIG120 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

TN20

Xem thêm

6.000đ/ngày

20 phút gọi trong nước

Soạn tin nhắn:

CHON TN20 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

DT30

Xem thêm

30.000đ/7 ngày

7GB/tuầnTốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON DT30 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

MAX79V

Xem thêm

79.000đ/tháng

09GB/tháng Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON MAX79V gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

MAX109V

Xem thêm

109.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON MAX109V gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D2

Xem thêm

10.000đ/tháng

2GB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D2 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D3

Xem thêm

15.000đ/3 ngày

3GB/3ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D3 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

VD149

Xem thêm

149.000đ/tháng

120GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON VD149 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D7

Xem thêm

7.000đ/ngày

1,2GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D7 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D60G

Xem thêm

120.000đ/tháng

60GB Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D60G gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

VD2

Xem thêm

30.000đ/7 ngày

500MB Tốc độ cao 

20 phút gọi nội mạng

Soạn tin nhắn:

CHON VD2 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D30G

Xem thêm

90.000đ/tháng

30GB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON D30G gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

M50

Xem thêm

50.000đ/tháng

1,2GB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON M50 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

M25

Xem thêm

25.000đ/tháng

600MB ngày Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn:

CHON M25 gửi 1543

Đăng ký

Các gói 4G Vinaphone

gói max vinaphone

MAX

70.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

3,8 GB data

 Tốc độ cao

Soạn tin nhắn :

CHON MAX gửi 1543

Đăng ký

gói vd89 vinaphone

VD89

89.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí nội mạng <= 20 phút

50 Phút liên mạng

2GB/ ngày 

Soạn tin nhắn :

CHON VD89 gửi 1543

Đăng ký

gói b99 vinaphone

B99

99.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí nội mạng <10 phút

30 phút ngoại mạng 

600MB Data+60 SMS nội mạng 

Soạn tin nhắn :

CHON B99 gửi 1543

Đăng ký

gói c69 vinaphone

C69

69.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút 

30 phút ngoại mạng  

30 SMS nội mạng

Soạn tin nhắn :

CHON C69 gửi 1543

Đăng ký

GÓI EZ-COM

gói c896t vinaphone

C896T

445.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút 

60 phút ngoại mạng  

60 SMS nội mạng

Soạn tin nhắn :

CHON C896T gửi 1543

Đăng ký

gói bt50p3t vinaphone

BT50P3T

120.000đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút 

10 phút ngoại mạng  

2 GB data 

Soạn tin nhắn :

CHON BT50P3T gửi 1543

Đăng ký

gói b306t vinaphone

B306T

150.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 100 phút 

100 SMS nội mạng 

300 MB data 

Soạn tin nhắn :

CHON B306T gửi 1543

Đăng ký

gói 60g vinaphone

60G

50.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

60 GB data  

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 60G gửi 1543

Đăng ký

gói vd129 vinaphone

VD129

129.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng  

100 SMS nội mạng + 3GB data

Soạn tin nhắn :

CHON VD129 gửi 1543

Đăng ký

gói 3tb50 vinaphone

3TB50

125.000 đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 250 phút 

250 SMS nội mạng 

Gói DATA MAX mỗi tháng

Soạn tin nhắn :

CHON 3TB50 gửi 1543

Đăng ký

gói b996t vinaphone

B996T

495.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút 

 30 phút ngoại mạng

60 SMS nội mạng +600 MB data 

Soạn tin nhắn :

CHON B996T gửi 1543

Đăng ký

gói b30 vinaphone

B30

30.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 100 phút 

100 SMS nội mạng

300 MB data 

Soạn tin nhắn :

CHON B30 gửi 1543

Đăng ký

Các gói cước 3G - 4G cơ bản

gói hey90 vinaphone

HEY90

90.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1000 phút 

20 phút ngoại mạng

5GB data

Soạn tin nhắn :

CHON HEY90 gửi 1543

Đăng ký

gói c89 vinaphone

C89

89.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút 

60 phút ngoại mạng

60 SMS trong nước

Soạn tin nhắn :

CHON C89 gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

D30P

90.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Xem thêm

Soạn tin nhắn:

CHON D30P gửi 1543

Đăng ký

gói d2 vinaphone

VD75K

75.000đ/tháng

30GB Tốc độ cao 

Xem thêm

Soạn tin nhắn:

CHON VD75K gửi 1543

Đăng ký

4G dài hạn

gói vd14912t vinaphone

VD14912T

1.490.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 30 phút 

200 SMS nội mạng/tháng 

200 phút ngoại mạng + 4GB data 

Soạn tin nhắn :

CHON VD14912T gửi 1543

Đăng ký

gói vd40k vinaphone

VD40K

40.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút 

50 phút gọi cố định VNPT

1 GB data/ ngày 

Soạn tin nhắn :

CHON VD40K gửi 1543

Đăng ký

gói 6tbig70 vinaphone

6TBIG70

350.000 đ/ 180 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

4,8 GB data 

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 6TBIG70  gửi 1543

Đăng ký

gói bt50p vinaphone

BT50P

50.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút 

100 phút ngoại mạng

2 GB data/ ngày 

Soạn tin nhắn :

CHON BT50P gửi 1543

Đăng ký

gói 3tvd69 vinaphone

3TVD69

172.500 đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <= 10 phút 

30 phút ngoại mạng

2,4GB/tháng + 60 SMS nội mạng 

Soạn tin nhắn :

CHON 3TVD69 gửi 1543

Đăng ký

gói 6tmaxs vinaphone

6TMAXS

250.000 đ/ 180 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

4 GB mỗi tháng

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 6TMAXS gửi 1543

Đăng ký

gói 6tbig90 vinaphone

6TBIG90

450.000 đ/ 180 ngày

Ưu đãi hấp dẫn

7 GB mỗi tháng

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON 6TBIG90 gửi 1543

Đăng ký

gói big200 vinaphone

BIG200

200.000đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

22GB data

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON BIG200 gửi 1543

Đăng ký

gói c6912t vinaphone

C6912T

690.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng 1500 phút

30 SMS nội mạng 

30 phút ngoại mạng  

Soạn tin nhắn :

CHON C6912T gửi 1543

Đăng ký

gói 3tb129 vinaphone

3TB129

322.500 đ/ 90 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <=10 phút

30 phút ngoại mạng  

600 SMS nội mạng + gói MAX100

Soạn tin nhắn :

CHON 3TB129 gửi 1543

Đăng ký

gói sm1 vinaphone

SM1

109.000 đ/ 30 ngày

Miễn phí 1500p + 25 SMS nội mạng

25 phút liên mạng + 6GB DATA

25GB DATA sử dụng (MyTVNet+Zalo)

Soạn tin nhắn :

CHON SM1 gửi 1543

Đăng ký

gói vd12912t vinaphone

VD12912T

1.290.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <=20 phút

  100p ngoại mạng 

2GB data/ngày + 100SMS nội mạng

Soạn tin nhắn :

CHON VD12912T gửi 1543

Đăng ký

gói c8912t vinaphone

C8912T

890.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng 

60 SMS nội mạng 

60 phút ngoại mạng  

Soạn tin nhắn :

CHON C8912T gửi 1543

Đăng ký

gói d15g vinaphone

D15G

70.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

500 MB/ngày

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON D15G gửi 1543

Đăng ký

gói max200 vinaphone

MAX200

200.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

15GB/ngày

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON MÃX200 gửi 1543

Đăng ký

gói vd696t vinaphone

VD696T

345.000 đ/ 180 ngày

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

30 phút ngoại mạng 

2,4GB data 

Soạn tin nhắn :

CHON VD696T gửi 1543

Đăng ký

gói b9912t vinaphone

B9912T

990.000 đ/ 360 ngày

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút 

60SMS nội mạng 

30 phút ngoại mạng + 600MB data

Soạn tin nhắn :

CHON B9912T gửi 1543

Đăng ký

gói thaga vinaphone

THAGA

50.000 đ/ 30 ngày

Ưu đãi hấp dẫn 

100GB data 

Tốc độ cao 

Soạn tin nhắn :

CHON THAGA gửi 1543

Đăng ký

gói 3tb100 vinaphone

3TB100

250.000 đ/ 90 ngày

Miễn phí 250 phút nội mạng 

250 SMS nội mạng 

Gói DATA MAX mỗi tháng 

Soạn tin nhắn :

CHON 3TB100 gửi 1543

Đăng ký

Dịch vụ vinaphone

Bạn là người phải thường xuyên sử dụng data 4G tốc độ cao của Vinaphone. Bạn đang tìm cho thuê bao của mình gói cước phù hợp, vừa ưu đãi, vừa tiết kiệm.

Cùng với nhu cầu sử dụng internet ngày càng cao, Vinaphone luôn không ngừng nâng cấp và cho ra những gói 4G Vinphone hấp dẫn cho khách hàng.

Với các khuyến mãi không giới hạn từ các gói cước với cách đăng ký 4g vina bạn có thể tha hồ truy cập internet, xem phim, lướt tiktok, facebook,… mà không lo về cước phí phát sinh.

Bên cạnh đó Vinaphone cũng phân ra các gói 4G theo tháng, theo ngày ngắn hạn, dài hạn cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Cùng chúng tôi tìm hiểu các gói 4g Vina với data ưu đãi hấp dẫn mà nhà mạng đang tung ra.

0888144144