goi-data-dai-han

GÓI CƯỚC DATA CÓ CHU KỲ 6 THÁNG 12 THÁNG

1.Nội Dung

– Triển khai gói cước Data có chu kỳ 6 tháng, 12 tháng từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 5/4/2018

CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ : CHON [TÊN GÓI] gửi 1543

Sau khi Soạn tin nhắn xong vui lòng xác nhận với tin nhắn thứ 2

Y gửi 1543

+ Trong thời điểm từ 6/4/2018 đến 30/6/2018: Thuê bao đăng ký 6 tháng, 12 tháng sẽ được nhân đôi dung lượng trong suốt chu kỳ sử dụng của gói.

+ Từ ngày 1/7/2018 trở đi: Thuê bao đăng ký 6 tháng, 12 tháng sẽ giữ nguyên lưu lượng theo quy định (trừ khi có quy định khác của Tổng Công ty)

– Từ 1/7/2018 dừng đăng ký mới gói MAX90, gói 6TMAX90, 12TMAX90

2.Đối tượng

Thuê bao di động trả trước, trả sau (không bao gồm ezcom) đang hoạt động hoặc hòa mạng mới

3.Gói cước data áp dụng chu kì 6 tháng,12 tháng

MAX, MAXS, MAX90, MAX100, MAX200, MAX300, BIG70, BIG90, BIG120, BIG200, BIG300.

4.Quy định:

Áp dụng cho KH đăng ký mới các gói cước Data (MAX, MAXS, MAX90, MAX100, MAX200, MAX300, BIG70, BIG90, BIG120, BIG200, BIG300) theo chu kỳ 6 tháng 12 tháng.

Từ 1/7/2018 dừng đăng ký mới gói MAX90, gói 6TMAX90, 12TMAX90

5.Mức cước áp dụng từ ngày 1/7/2018

>> CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ : CHON [TÊN GÓI] gửi 1543 <<<

Đối với di động trượt sang phải để xem thêm thông tin

Tên Gói

(1 tháng)

Tên gói

( 6 Tháng)

Tên Gói

( 12 Tháng)

Lưu lượng trong gói/tháng khi đăng ký từ 1/7/2018 trở đi

Thuê bao trả sau ĐK trước ngày 16 hàng tháng và Thuê bao trả trước ĐK

Thuê bao trả sau ĐK

từ ngày 16 hàng tháng

Giá gói 6T

(đồng)

Giá gói 12T

(đồng)

Giá gói 6T

(đồng)

Giá gói 12T

(đồng)

MAX

6TMAX

12TMAX

3,8GB

350.000

700.000

315.000

665.000

MAX70

6TMAX70

12TMAX70

3.8 GB

350.000

700.000

315.000

665.000

MAXS 6TMAXS 12TMAXS 4GB 250.000 500.000

MAX100

6TMAX100

12TMAX100

5,8 GB

500.000

1.000.000

450.000

950.000

MAX200

6TMAX200

12TMAX200

15 GB

1.000.000

2.000.000

900.000

1.900.000

MAX300

6TMAX300

12TMAX300

30 GB

1.500.000

3.000.000

1.350.000

2.850.000

BIG70

6TBIG70

12TBIG70

4,8 GB

350.000

700.000

315.000

665.000

BIG90

6TBIG90

12TBIG90

7 GB

450.000

900.000

405.000

855.000

BIG120

6TBIG120

12TBIG120

12 GB

600.000

1.200.000

540.000

1.140.000

BIG200

6TBIG200

12TBIG200

22 GB

1.000.000

2.000.000

900.000

1.900.000

BIG300

6TBIG300

12TBIG300

36 GB

1.500.000

3.000.000

1.350.000

2.850.000

Đánh giá post