Tổng hợp các gói cước thoại kèm data vinaphone vô tư gọi, thả ga internet

Tổng hợp các gói cước thoại kèm data Vinaphone

Tổng hợp các gói cước thoại kèm data Vinaphone

Hiện tại vinaphone đang có rất nhiều gói cước khuyến mãi combo kèm thoại nội mạng, chúng tối đã tổng hợp tất cả các gói cước có thể khả dụng đối với bạn. Hãy lượt đọc thông tin từng gói cước, xem gói cước nào phù hợp với mình thì bấm vào biểu tượng ĐĂNG KÝ bên cạnh ô thứ ba của bảng tổng hợp để đăng ký. Hãy đọc kỹ thông tin và đăng ký gói cước mà bạn mong muốn, rất nhiều gói cước bạn cứ đọc từ từ và xem xem mình phù hợp với gói cước nào. Hãy chia sẽ cho bạn bè của mình về các gói cước này để họ cùng đăng ký bạn nhé !

Đối với thiết bị di động vui lòng lướt sang phải để xem thêm thông tin.

Tên Gói Giá Gói Đăng ký Nhanh Tin Nhắn Chu kì ( ngày ) Mô tả
B30 30.000 ĐĂNG KÝ CHON B30 gửi 1543 30 Miễn phí: 100 phút/tháng, lưu lượng SMS nội mạng VNPT miễn phí: 100 sms/tháng, lưu lượng miễn phí gói cước tốc độ cao: 300MB/tháng
B50SV 50.000 ĐĂNG KÝ CHON B50SV gửi 1543 30 250 phút nội mạng VNPT + 250 SMS nội mạng VNPT + 2GB tốc độ cao (vượt gói 25đ/50KB)
B99 99.000 ĐĂNG KÝ CHON B99 GỬI 1543 30 Miễn phí: các cuộc gọi <10 phút, lưu lượng SMS nội mạng VNPT miễn phí: 30 sms/tháng, lưu lượng thoại ngoại mạng VNPT miễn phí: 30 phút/tháng, lưu lượng miễn phí gói cước tốc độ cao: gói Mobile Internet MAX
B100 100.000 ĐĂNG KÝ CHON B100 gửi 1543 30 Miễn phí 250 phút nội mạng + 250 SMS nội mạng VinaPhone + MAX100.
B129 129.000 ĐĂNG KÝ CHON B129 gửi 1543 30 Miễn phí: các cuộc gọi <10 phút, lưu lượng SMS nội mạng VNPT miễn phí: 60 sms/tháng, lưu lượng thoại ngoại mạng VNPT miễn phí: 60 phút/tháng, lưu lượng miễn phí gói cước tốc độ cao: gói Mobile Internet MAX100
B100_12T 1.000.000 ĐĂNG KÝ CHON B10012T 1543 360 Miễn phí 250 phút nội mạng + 250 SMS nội mạng VinaPhone + MAX100.
B100_6T 500.000 ĐĂNG KÝ CHON B1006T gửi 1543 180 Miễn phí 250 phút nội mạng + 250 SMS nội mạng VinaPhone + MAX100.
B100K_12T 1.000.000 ĐĂNG KÝ CHON B100K12T gửi 1543 360 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 200 phút cố định VNPT + 2.4GB tốc độ cao
B100K_6T 500.000 ĐĂNG KÝ CHON B100K6T gửi 1543 180 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 200 phút cố định VNPT + 2.4GB tốc độ cao
B129_12T 1.290.000 ĐĂNG KÝ CHON B12912T gửi 1543 360 Miễn phí cuộc gọi nội mạng =< 10 phút + 60 SMS nội mạng VinaPhone + 30 phút ngoại mạng + MAX100.
B129_6T 645.000 ĐĂNG KÝ CHON B1296T 180 Miễn phí cuộc gọi nội mạng =< 10 phút + 60 SMS nội mạng VinaPhone + 30 phút ngoại mạng + MAX100.
B150_12T 1.500.000 ĐĂNG KÝ CHON B150 gửi 1543 360 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 300 phút cố định VNPT + 3.5GB tốc độ cao
B150_6T 750.000 ĐĂNG KÝ CHON B1506T gửi 1543 180 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 300 phút cố định VNPT + 3.5GB tốc độ cao
B200_12T 2.000.000 ĐĂNG KÝ CHON B20012T gửi 1543 360 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 00 phút cố định VNPT + 6GB tốc độ cao
B200_6T 1.000.000 ĐĂNG KÝ CHON CHON B2006T gửi 1543 180 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 00 phút cố định VNPT + 6GB tốc độ cao
B250_12T 2.500.000 ĐĂNG KÝ CHON B25012T gửi 1543 360 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 500 phút cố định VNPT + 11GB tốc độ cao
B250_6T 1.250.000 ĐĂNG KÝ CHON B2506T gửi 1543 180 Miến phí cuộc gọi nội mạng VinaPhone=< 10 phút + 500 phút cố định VNPT + 11GB tốc độ cao
B30_12T 300.000 ĐĂNG KÝ CHON B3012T GỬI 1543 360 Miễn phí 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng + 300MB tốc độ cao.
B30_6T 150.000 ĐĂNG KÝ CHON B306T gửi 1543 180 Miễn phí 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng + 300MB tốc độ cao.
B50 50.000 ĐĂNG KÝ CHON B50 gửi 1543 30 Miễn phí: 250 phút/tháng, lưu lượng SMS nội mạng VNPT miễn phí: 250 sms/tháng, lưu lượng miễn phí gói cước tốc độ cao: gói Mobile Internet MAX
B50_12T 500.000 ĐĂNG KÝ CHON B5012T gửi 1543 360 Miễn phí 250 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng + 600MB tốc độ cao.
B50_6T 250.000 ĐĂNG KÝ CHON B506T gửi 1543 180 Miễn phí 250 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng + 600MB tốc độ cao.
B50DL_DL 50.000 ĐĂNG KÝ CHON B50DL gửi 1543 30 Miễn phí 250 phút nội mạng VinaPhone+250SMS nội mạng VNP+ 2GB (hết dung lượng tính cước vượt gói 25đ/50KB)
B50SV_12T 500.000 ĐĂNG KÝ CHON B5012T GỬI 1543 360 Miến phí 250 phút nội mạng VinaPhone + 250 SMS nội mạng VinaPhone + 2GB tốc độ cao
B50SV_6T 250.000 ĐĂNG KÝ CHON B50SV6T GỬI 1543 180 Miến phí 250 phút nội mạng VinaPhone + 250 SMS nội mạng VinaPhone + 2GB tốc độ cao
B99_12T 990.000 ĐĂNG KÝ CHON B9912T GỬI 1543 360 Miễn phí cuộc gọi nội mạng =< 10 phút + 60 SMS nội mạng VinaPhone + 30 phút ngoại mạng + 600MB tốc độ cao.
B99_6T 495.000 ĐĂNG KÝ CHON B996T GỬI 1543 180 Miễn phí cuộc gọi nội mạng =< 10 phút + 60 SMS nội mạng VinaPhone + 30 phút ngoại mạng + 600MB tốc độ cao.
BPLUS_12T 1.000.000 ĐĂNG KÝ CHON BPLUS12T GỬI 1543 360 Miến phí 300 phút nội mạng VinaPhone + 300 SMS nội mạng VinaPhone + 2.5GB tốc độ cao
BPLUS_6T 500.000 ĐĂNG KÝ CHON BPLUS6T GỬI 1543 180 Miến phí 300 phút nội mạng VinaPhone + 300 SMS nội mạng VinaPhone + 2.5GB tốc độ cao
BPLUSH 100.000 ĐĂNG KÝ CHON BPLUSH GỬI 1543 30 Miễn phí BIG100 +300 phút gọi nội mạng VNPT + 300 SMS nội mạng VinaPhone.
BT50 50.000 ĐĂNG KÝ CHON BT50 GỬI 1543 30 Miễn phí 10 phút đầu các cuộc gọi nội mạng VNP + 10 phút ngoại mạng + 02 GB/ngày
BT50P 50.000 ĐĂNG KÝ CHON BT50P GỬI 1543 30 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 10 phút ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
BT50P_3T 120.000 ĐĂNG KÝ CHON BT50P3T GỬI 1543 90 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 10 phút ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
BXTRA 70.000 ĐĂNG KÝ CHON BXTRA GỬI 1543 30 Miễn phí 1,6GB (gói BIG70) +250 phút gọi nội mạng VNPT+250 SMS nội mạng VinaPhone.
BXTRA_12T 700.000 ĐĂNG KÝ CHON BXTRA12T GỬI 1543 360 Miến phí 250 phút nội mạng VinaPhone + 250 SMS nội mạng VinaPhone + 2.4GB tốc độ cao
BXTRA_6T 350.000 ĐĂNG KÝ CHON BXTRA6T GỬI 1543 180 Miến phí 250 phút nội mạng VinaPhone + 250 SMS nội mạng VinaPhone + 2.4GB tốc độ cao
C69 69.000 ĐĂNG KÝ CHON C69 GỬI 1543 30 Miễn phí: 1500 phút/tháng, lưu lượng thoại ngoại mạng miễn phí: 30 phút/tháng, lưu lượng SMS trong nước miễn phí: 30 sms/tháng
C69_12T 690.000 ĐĂNG KÝ CHON C6912T GỬI 1543 360 Miến phí 1500 phút nội mạng VinaPhone + 30 phút ngoại mạng + 30 SMS trong nước
C69_6T 345.000 ĐĂNG KÝ CHON C696T GỬI 1543 180 Miến phí 1500 phút nội mạng VinaPhone + 30 phút ngoại mạng + 30 SMS trong nước
C89 89.000 ĐĂNG KÝ CHON C89 GỬI 1543 30 Miễn phí: 1500 phút/tháng, lưu lượng thoại ngoại mạng miễn phí: 60 phút/tháng, lưu lượng SMS trong nước miễn phí: 60 sms/tháng
C89_12T 890.000 ĐĂNG KÝ CHON C8912T GỬI 1543 360 Miến phí 1500 phút nội mạng VinaPhone + 60 phút ngoại mạng + 60 SMS trong nước
C89_6T 445.000 ĐĂNG KÝ CHON C896T GỬI 1543 180 Miến phí 1500 phút nội mạng VinaPhone + 60 phút ngoại mạng + 60 SMS trong nước
MI_BIG120 120.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG120 GỬI 1543 30 6GB data tốc độ cao
MI_BIG120_12M 1.200.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG12012M GỬI 1543 365 6 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_BIG120_6M 600.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG1206M GỬI 1543 180 6 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_BIG200 200.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG200 GỬI 1543 30 11 GB mỗi tháng
MI_BIG200_12M 2.000.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG20012M GỬI 1543 365 11 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_BIG200_6M 1.000.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG2006M GỬI 1543 180 11 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_BIG300 300.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG30 GỬI 1543 30 18 GB /30 ngày
MI_BIG300_12M 3.000.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG30012M GỬI 1543 365 18 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_BIG300_6M 1.500.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG3006M GỬI 1543 180 18 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_BIG70 70.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG70 GỬI 1543 30 2,4 GB/30 ngày
MI_BIG70_12M 700.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG7012M GỬI 1543 365 2,4 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_BIG70_6M 350.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG706M GỬI 1543 180 2,4 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_BIG70FB 90.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG70FB GỬI 1543 30 Gói FB30 và Gói Big 70 (2,4GB)
MI_BIG90 90.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG90 GỬI 1543 30 3,5GB data tốc độ cao
MI_BIG90_12M 900.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG9012M GỬI 1543 365 3,5 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_BIG90_6M 450.000 ĐĂNG KÝ CHON MIBIG906M GỬI 1543 180 3,5 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_MAX 70.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX GỬI 1543 30 600MB/30 ngày
MI_MAX_12M 700.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX12M GỬI 1543 365 600 MB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_MAX_6M 350.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX6M GỬI 1543 180 600 MB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_MAX100 100.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX100 GỬI 1543 30 1,2GB/30 ngày
MI_MAX100_12M 1.000.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX10012M GỬI 1543 365 1,2 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_MAX100_6M 500.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX1006M GỬI 1543 180 1,2 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_MAX200 200.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX200 GỬI 1543 30 3GB/30 ngày
MI_MAX200_12M 2.000.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX20012M GỬI 1543 365 3 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_MAX200_6M 1.000.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX2006M GỬI 1543 180 3 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_MAX300 300.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX300 GỬI 1543 30 3GB/30 ngày
MI_MAX300_12M 3.000.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX30012M GỬI 1543 365 30 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_MAX300_6M 1.500.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAX3006M GỬI 1543 180 30 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_MAXS 50.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAXS GỬI 1543 30 4GB data tốc độ cao/30 ngày
MI_MAXS_12M 420.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAXS12M GỬI 1543 365 2 GB mỗi tháng trong vòng 12 tháng
MI_MAXS_6M 300.000 ĐĂNG KÝ CHON MIMAXS6M GỬI 1543 180 2 GB mỗi tháng trong vòng 6 tháng
MI_ZONE_12THAGA 600.000 ĐĂNG KÝ CHON MIZONE12THAGA GỬI 1543 360 Miễn phí 100GB data tốc độ cao trong zone tỉnh (hết dung lượng dừng truy cập) trong vòng 360 ngày. Ra ngoài zone tỉnh được sử dụng 2GB (hết dung lượng dừng truy cập)
MI_ZONE_6THAGA 300.000 ĐĂNG KÝ CHON MIZONE6THAGA GỬI 1543 180 Miễn phí 100GB data tốc độ cao trong zone tỉnh (hết dung lượng dừng truy cập) trong vòng 180 ngày. Ra ngoài zone tỉnh được sử dụng 2GB (hết dung lượng dừng truy cập)
MI_ZONE_THAGA 50.000 ĐĂNG KÝ CHON MIZONETHAGA GỬI 1543 30 Sử dụng 100GB data tốc độ cao trong zone. Ngoài zone được 2gb. Hết tốc độ cao ngừng truy cập
VD129 129.000 ĐĂNG KÝ CHON VD129 GỬI 1543 30 Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP<= 20 phút+100MS trong nước +100 phút ngoại mạng + 3GB/ngày
VD129_12T 1.290.000 ĐĂNG KÝ CHON VD12912T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<20 phút + 100 SMS nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 3GB tốc độ cao/ngày
VD129_6T 645.000 ĐĂNG KÝ CHON VD1296T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<20 phút + 100 SMS nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 3GB tốc độ cao/ngày
VD149 149.000 ĐĂNG KÝ CHON VD149 GỬI 1543 30 Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP<= 30 phút+200MS trong nước +200 phút ngoại mạng + 4GB/ngày
VD149_12T 1.490.000 ĐĂNG KÝ CHON VD14912T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<30 phút + 200 SMS nội mạng + 200 phút ngoại mạng + 4GB tốc độ cao/ngày
VD149_6T 745.000 ĐĂNG KÝ CHON VD1496T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<30 phút + 200 SMS nội mạng + 200 phút ngoại mạng + 4GB tốc độ cao/ngày
VD300 300.000 ĐĂNG KÝ CHON VD300 GỬI 1543 30 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone, CĐ VNPT≤ 10phút + 100SMS trong nước + 100 phút ngoại mạng + B200FB (11GB+FB).
VD300_12T 3.000.000 ĐĂNG KÝ CHON VD30012T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 100 SMS trong nước + 200 phút ngoại mạng + 11GB tốc độ cao.
VD300_6T 1.500.000 ĐĂNG KÝ CHON VD3006T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 100 SMS trong nước + 100 phút ngoại mạng + 11GB tốc độ cao.
VD350 350.000 ĐĂNG KÝ CHON VD350 GỬI 1543 30 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone, CĐ VNPT≤ 10phút + 100SMS trong nước + 200 phút ngoại mạng + B200FB (11GB+FB).
VD350_12T 3.500.000 ĐĂNG KÝ CHON VD35012T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 100 SMS trong nước + 200 phút ngoại mạng + 11GB tốc độ cao.
VD350_6T 1.750.000 ĐĂNG KÝ CHON VD3506T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 100 SMS trong nuoc + 200 phút ngoại mạng + 11GB tốc độ cao.
VD400 400.000 ĐĂNG KÝ CHON VD400 GỬI 1543 30 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone, CĐ VNPT≤ 10phút + 300SMS trong nước + 300 phút ngoại mạng + B300FB (18GB+FB).
VD400_12T 4.000.000 ĐĂNG KÝ CHON VD40012T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 300 SMS trong nước + 300 phút ngoại mạng + 18GB tốc độ cao.
VD400_6T 2.000.000 ĐĂNG KÝ CHON VD4006T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 300 SMS trong nước + 300 phút ngoại mạng + 18GB tốc độ cao.
VD450 450.000 ĐĂNG KÝ CHON VD450 GỬI 1543 30 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone, CĐ VNPT≤ 10phút + 300SMS trong nước + 400 phút ngoại mạng + B300FB (18GB+FB).
VD450_12T 4.500.000 ĐĂNG KÝ CHON VD45012T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 300 SMS trong nước + 400 phút ngoại mạng + 18GB tốc độ cao.
VD450_6T 2.250.000 ĐĂNG KÝ CHON VD4506T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+200 phút cố định VNPT + 300 SMS trong nước + 400 phút ngoại mạng + 18GB tốc độ cao.
VD500 500.000 ĐĂNG KÝ CHON VD500 GỬI 1543 30 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone, CĐ VNPT≤ 10phút + 200 SMS trong nước + 500 phút trong nước + B400F (25GB + FB)
VD500_12T 5.000.000 ĐĂNG KÝ CHON VD50012T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+300 phút cố định VNPT + 200 SMS trong nước + 500 phút ngoại mạng + 25GB tốc độ cao.
VD500_6T 2.500.000 ĐĂNG KÝ CHON VD5006T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút+300 phút cố định VNPT + 200 SMS trong nước + 500 phút ngoại mạng + 25GB tốc độ cao.
VD69 69.000 ĐĂNG KÝ CHON VD69 GỬI 1543 30 -2,4GB tốc độ cao, hết lưu lượng tốc độ cao dừng truy cập-Miễn phí gọi nội mạng =<10 phút-30 phút ngoại mạng
VD69_12T 690.000 ĐĂNG KÝ CHON VD6912T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 30 phút ngoại mạng + 2.4GB tốc độ cao
VD69_6T 345.000 ĐĂNG KÝ CHON VD696T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 30 phút ngoại mạng + 2.4GB tốc độ cao
VD79 79.000 ĐĂNG KÝ CHON VD79 GỬI 1543 30 Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP<= 10 phút+ 30 phút ngoại mạng + 1GB/ngày
VD79_12T 790.000 ĐĂNG KÝ CHON VD7912T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 30 phút ngoại mạng + 1GB tốc độ cao/ngày
VD79_6T 395.000 ĐĂNG KÝ CHON VD796T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 30 phút ngoại mạng + 1GB tốc độ cao/ngày
VD89 89.000 ĐĂNG KÝ CHON VD89 GỬI 1543 30 VD89-Miễn phí các cuộc gọi nội mạng từ từ 20 phút trở xuống + 50 phút gọi ngoại mạng + 2GB/ngày
VD89_12T 890.000 ĐĂNG KÝ CHON VD8912T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<20 phút + 50 phút ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
VD89_6T 445.000 ĐĂNG KÝ CHON VD896T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<20 phút + 50 phút ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
VD99 99.000 ĐĂNG KÝ CHON VD99 GỬI 1543 30 -Miễn phí gọi nội mạng <=10 phút-01GB data/ngày
VD99_12T 990.000 ĐĂNG KÝ CHON VD9912T GỬI 1543 360 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 1GB tốc độ cao/ngày
VD99_6T 495.000 ĐĂNG KÝ CHON VD996T GỬI 1543 180 Miễn phí cước cuộc gọi nội mạng =<10 phút + 1GB tốc độ cao/ngày

Chúc bạn đăng ký được gói cước theo mong muốn của mình .

Đánh giá post

Comments are closed.