Khuyến mãi nạp thẻ vinaphone tặng 20% ngày 21/12/2018

VINAPHONE KHYẾN MÃI 20% NGÀY 21/12/2018

Nội dung khuyến mãi ngày 21/12/2018

  • Không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá nạp.
  • Số tiền KM không được dùng sử dụng DV data.
  • TB trả trước  đang còn trong thời gian hưởng KM nạp tiền của các thẻ đầu tiên: thì sẽ hưởng theo ưu đãi CTKM dành cho TB phát triển mới. Số thẻ nạp tiền được tính vào số thẻ khuyến mại đầu tiên dành cho TB phát triển mới.

Đối tượng được khuyến mãi 21/12/2018

  • TB trả trước (trừ PFC, W2G) thỏa các điều kiện:
  • TBTT đang hoạt động, khoá 1 chiều, 2 chiều – đang trong thời gian giữ số.
  • KHÔNG áp dụng: TB PFC, W2G, chuyển tiền từ TK1.
  • NỘI DUNG KM: Nạp tiền đượcKM 20% mệnh giá nạp tiền
  • Nạp tiền được KM 20% (cộng 10% vào KM2T, 10% vào KM3T; hạn sử dụng = 15 ngày).
Đánh giá post