cac-goi-4g-uu-dai-mytv

Các Gói Data 4G Vina Ưu Đãi Cùng MyTV

Khi thuê bao đăng ký các gói 4G ưu đãi Data MyTV, sẽ được cấp ngay quyền nội dung cho Acc tương ứng với số thuê bao của khách hàng và khách truy cập ứng dụng MYTV OTT quyền lợi DATA trong gói cước của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng (data truy cập mytv sẽ đc miễn phí).

Tham khảo thêm:

Ví dụ 2GB/ngày hoặc 9GB/tháng… và vẫn truy cập bình thường khi dừng truy cập hoặc hạ băng thông gói). Tính năng VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET.

 

STT Tên Gói Xem MyTV Cơ Bản Xem Chi Tiết
1 D129V https://vnvinaphone.vn/goi-d129v-vina.html
2 D159V https://vnvinaphone.vn/goi-d159v-vina.html
3 D500V https://vnvinaphone.vn/goi-d500v-vina.html
4 D99V https://vnvinaphone.vn/goi-d99v-vina.html
5 MAX59V https://vnvinaphone.vn/goi-max59v-vina.html
6 MAX79V https://vnvinaphone.vn/goi-max79v-vina.html
7 BIG129V https://vnvinaphone.vn/goi-big129v-vina.html
8 MAX109 https://vnvinaphone.vn/goi-max109v-vina.html
9 3TD99V https://vnvinaphone.vn/goi-3td99v-vina.html
10 3TMAX59V https://vnvinaphone.vn/goi-3tmax59v-vina.html
11 3TMAX79V https://vnvinaphone.vn/goi-3tmax79v-vina.html
12 3TBIG129V https://vnvinaphone.vn/goi-3tbig129v-vina.html
13 3TMAX109V https://vnvinaphone.vn/goi-3tmax109v-vina.html
14 3TD129V https://vnvinaphone.vn/goi-3td129v-vina.html
15 3TD159V https://vnvinaphone.vn/goi-3td159v-vina.html
16 6TD99V https://vnvinaphone.vn/goi-6td99v-vina.html
17 6TMAX59V https://vnvinaphone.vn/goi-6tmax59v-vina.html
18 6TMAX79V https://vnvinaphone.vn/goi-6tmax79v-vina.html
19 6TBIG129V https://vnvinaphone.vn/goi-6tbig129v-vina.html
20 6TMAX109V https://vnvinaphone.vn/goi-6tmax109v-vina.html
21 6TD129V https://vnvinaphone.vn/goi-6td129v-vina.html
22 6TD159V https://vnvinaphone.vn/goi-6td159v-vina.html
23 12TD129V https://vnvinaphone.vn/goi-12td129v-vina.html
24 12TD159V https://vnvinaphone.vn/goi-12td159v-vina.html
25 12TD99V https://vnvinaphone.vn/goi-12td99v-vina.html
26 12TMAX59V https://vnvinaphone.vn/goi-12tmax59v-vina.html
27 12TMAX79V https://vnvinaphone.vn/goi-12tmax79v-vina.html
28 12TBIG129V https://vnvinaphone.vn/goi-12tbig129v-vina.html
29 12TMAX109V https://vnvinaphone.vn/goi-12tmax109v-vina.html

 

STT Tên Gói Xem MyTV Nâng Cao Xem Chi Tiết
1 DIGI129 https://vnvinaphone.vn/dang-ky-goi-digi129-vinaphone.html
2 6DIGI1269 https://vnvinaphone.vn/goi-6digi129-vina.html
3 12DIGI129 https://vnvinaphone.vn/goi-12digi129-vinaphone.html
4 DIGI249 https://vnvinaphone.vn/dang-ky-goi-digi249-vinaphone-khuyen-mai-ngap-tran.html
5 6DIGI249 https://vnvinaphone.vn/goi-6digi249-vina.html
6 12DIGI249 https://vnvinaphone.vn/goi-12digi249-vina.html
Đánh giá post

Comments are closed.