Tiện ích ứng dịch vụ của Vinaphone

Tiện ích ứng dịch vụ

[su_heading]Tiện ích ứng dịch vụ[/su_heading]

[su_tabs][su_tab title=”Giới thiệu chung” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

– Tên dịch vụ: Dịch vụ Ứng dịch vụ

– Mô tả dịch vụ: Ứng Dịch vụ là dịch vụ tiện ích cung cấp tới khách hàng là thuê bao di động trả trước thuộc mạng VinaPhone được ứng trước các dịch vụ trong trường hợp khách hàng có số dư trong tài khoản di động chính không phù hợp để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

– Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng và đo lường độ rủi ro, hệ thống sẽ mời khách hàng lựa chọn sử dụng gói dịch vụ thoại, SMS và data. Nếu khách hàng đồng ý lựa chọn sử dụng một gói dịch vụ được mời, hệ thống sẽ ứng cho khách hàng sử dụng gói tương ứng khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ đó ngay cả khi tài khoản chính có số dư thấp.

2. Nội dung cung cấp:

– Các dịch vụ ứng gồm: Dịch vụ Data; Dịch vụ Thoại; Dịch vụ SMS.

– Cước phí sử dụng dịch vụ được thông báo trong tin nhắn mời và trừ vào tài khoản chính của khách hàng khi khách hàng nạp thẻ.

– Kênh cung cấp dịch vụ: SMS

– Đầu số dịch vụ: 9345

3. Đối tượng và điều kiện sử dụng:

– Đối tượng sử dụng: Các thuê bao VinaPhone trả trước đang hoạt động hai chiều.

– Để sử dụng dịch vụ, khách hàng phải thỏa mãn đồng thời tối thiểu các điều kiện sau:

+ Kích hoạt thuê bao tối thiểu 3 tháng trước thời điểm sử dụng dịch vụ.

+ Có số tiền sử dụng trên tài khoản chính trong tháng dương lịch gần nhất trước đó tối thiểu là 15.000 VNĐ.

+ Khách hàng đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng với mức tối thiểu là 10.000 VNĐ trong vòng 2 tháng gần nhất.

+ Đáp ứng các tiêu chí khi hệ thống phân tích lịch sử nạp thẻ và tiêu dùng dịch vụ của khách hàng.

4. Cách sử dụng dịch vụ:

– VinaPhone sẽ gửi lời mời sử dụng gói Ứng dịch vụ qua tin nhắn SMS đến các thuê bao VinaPhone thuộc đối tượng sử dụng dịch vụ, thỏa mãn điều kiện sử dụng dịch vụ và tài khoản chính của thuê bao có số dư bằng hoặc ít hơn 1.000 VNĐ.

– Để chấp nhận đề nghị ứng dịch vụ, thuê bao soạn cú pháp tương ứng với gói dịch vụ có nhu cầu sử dụng theo hướng dẫn gửi 9345. Để chấp nhận lời mời ứng dịch vụ, khách hàng soạn tin theo đúng cú pháp hướng dẫn trong lời mời và gửi 9345. Nếu đã lựa chọn ứng 1 gói dịch vụ thì lời mời các gói dịch vụ khác sẽ không còn hiệu lực

– Gói Ứng dịch vụ sẽ được tự động cộng vào tài khoản dịch vụ của Khách hàng, đồng thời hệ thống gửi thông báo thành công đến khách hàng và lưu lại giao dịch.

– Mức ứng tùy từng thuê bao cụ thể:

STT

Loại dịch vụ ứng

Mức ứng

1

Thoại

5 phút gọi (3 phút nội mạng; 2 phút ngoại mạng)

2

10 phút gọi (6 phút nội mạng; 4 phút ngoại mạng)

3

15 phút gọi (9 phút nội mạng; 6 phút ngoại mạng)

4

20 phút gọi (12 phút nội mạng; 8 phút ngoại mạng)

5

Tin nhắn

10 tin nhắn (5 tin nhắn nội mạng; 5 tin nhắn ngoại mạng)

6

20 tin nhắn (10 tin nhắn nội mạng; 10 tin nhắn ngoại mạng)

7

30 tin nhắn (15 tin nhắn nội mạng; 15 tin nhắn ngoại mạng)

8

40 tin nhắn (20 tin nhắn nội mạng; 20 tin nhắn ngoại mạng)

9

Data

50 MB Data

10

100 MB Data

11

150 MB Data

12

200 MB Data

 

– Hiệu lực của lời mời: Tin nhắn mời có hiệu lực trong vòng 24h kể từ khi hệ thống gửi tin nhắn mời ứng dịch vụ đến khách hàng. Nếu khách hàng xác nhận ứng dịch vụ sau 24h kể từ khi hệ thống gửi tin nhắn mời thì việc ứng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

– Khi khách hàng nạp tiền, cước phí dịch vụ đã được ứng trước đó sẽ được hoàn trả bằng cách tự động trừ trong tài khoản chính theo quy định hoàn ứng.

– Thời hạn sử dụng gói ứng Dịch vụ là 60 ngày kể từ ngày được ứng dịch vụ.

5. Các tính năng dịch vụ:

*Ứng chủ động:

– Khi có nhu cầu, Khách hàng có thể chủ động nhắn tin lên hệ thống yêu cầu được ứng dịch vụ, bằng cách soạn tin : UDV [Mã dịch vụ] gửi 9345

– Trong đó, mã dịch vụ được quy định như sau:

Dịch vụ

Mã dịch vụ

Data

DATA

Thoại

THOAI

SMS

SMS

– Trong trường hợp khách hàng soạn “UDV” gửi 9345, hệ thống sẽ phân tích. Nếu khách hàng đủ điều kiện sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ gửi lời mời ứng gồm các gói dịch vụ khách hàng có thể được phép ứng. Khách hàng xác nhận bằng cách soạn tin theo đúng cú pháp hướng dẫn trong lời mời và gửi 9345 trong vòng 24h.

*Ứng tự động:

– Sau khi khách hàng đăng ký thành công tính năng Ứng tự động, hệ thống sẽ tự động ứng dịch vụ mỗi khi số dư trong tài khoản chính của khách hàng nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 VNĐ.

– Hệ thống sẽ chỉ gửi thông báo ứng dịch vụ thành công hay không thành công khi hệ thống đã thực hiện ứng cho khách hàng.

– Khi có nhu cầu đăng ký Ứng tự động, Khách hàng thực hiện thao tác gửi tin yêu cầu lên hệ thống bằng cách soạn cú pháp gửi tới đầu số dịch vụ 9345. Cú pháp cụ thể như sau:

Dịch vụ

Cú pháp

Data

UTD DATA

Thoại

UTD THOAI

SMS

UTD SMS

– Lưu ý :

+ Thuê bao có tối đa 1 lần được ứng tự động.

+ Trường hợp hệ thống phân tích thấy mức ứng và mức phí của Khách hàng có thay đổi, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện ứng tự động mức ứng mức phí mới. Trong thông báo thay đổi mức ứng mức phí sẽ cung cấp cú pháp Hủy tính năng ứng tự động. Trong vòng 5 phút sau khi nhận được thông báo, nếu Khách hàng không hủy tính năng thì hệ thống sẽ tự động ứng dịch vụ theo mức ứng mức phí mới cho khách hàng.

+ Hệ thống sẽ Hủy ứng tiền tự động khi Khách hàng có giao dịch quá hạn hoàn ứng và có thông báo cho khách hàng.

*Quy định hoàn ứng:

– Mỗi khách hàng có tối đa 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch ứng dịch vụ để thực hiện hoàn ứng số tiền cước ứng dịch vụ theo nguyên tắc như sau:

+ Số tiền nợ = Giá trị gói ứng + phí ứng dịch vụ.

+ Số tiền nợ sẽ được trừ trong tài khoản chính của khách hàng trong các lần nạp thẻ tiếp theo.

– Khi khách hàng nạp số tiền lớn hơn (>) Số tiền nợ, hệ thống sẽ trừ toàn bộ Số tiền nợ trong cùng một lần.

– Khi khách hàng nạp số tiền nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) Số tiền nợ, hệ thống sẽ trừ 80% số tiền nạp của khách hàng. Số tiền còn thiếu sẽ được tiếp tục trừ trong các lần nạp tiền tiếp theo cho đến khi trừ hết số tiền mà khách hàng nợ theo nguyên tắc: Khi khách hàng nạp số tiền lớn hơn (>) Số tiền còn thiếu, hệ thống sẽ trừ toàn bộ Số tiền còn thiếu trong cùng một lần. Khi khách hàng nạp số tiền nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) Số tiền còn thiếu, hệ thống sẽ trừ 80% của số tiền nạp của khách hàng.

6. Các quy định khác:

– Khách hàng không được chuyển đổi loại hình thuê bao từ trả trước sang trả sau trong trường hợp: Sau khi ứng dịch vụ, khách hàng đã nạp thẻ nhưng tài khoản chưa hoàn trả đủ số tiền đã ứng trước đó của dịch vụ.

[/su_tab]

[su_tab title=”Cước phí” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]Giá cước

– Cước gửi tin nhắn đến đầu số dịch vụ 9345: Miễn phí.

– Phí dịch vụ: được tính bằng khoảng từ 10% đến 30% giá cước gói dịch vụ khách hàng được ứng (phí dịch vụ được thông báo cụ thể cho thuê bao trong tin nhắn mời ứng dịch vụ.)

[/su_tab]

[su_tab title=”Câu hỏi thường gặp” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Dịch vụ Ứng dịch vụ là gì?

Trả lời: Dịch vụ “Ứng dịch vụ” là dịch vụ tiện ích cung cấp tới khách hàng là thuê bao di động trả trước thuộc mạng VinaPhone được ứng trước các dịch vụ trong trường hợp khách hàng có số dư trong tài khoản di động chính không phù hợp để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng và đo lường độ rủi ro, hệ thống sẽ mời khách hàng lựa chọn sử dụng gói dịch vụ thoại, SMS và Data. Nếu khách hàng đồng ý lựa chọn sử dụng một gói dịch vụ được mời, hệ thống sẽ ứng cho khách hàng sử dụng gói tương ứng. Cước phí sử dụng dịch vụ được thông báo trong tin nhắn mời và trừ vào tài khoản chính của khách hàng khi khách hàng nạp thẻ.

Câu hỏi 2: Cần điều kiện gì để có thể tham gia dịch vụ Ứng dịch vụ của VinaPhone?

Trả lời: Các thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều trên mạng VinaPhone thỏa mãn đồng thời tối thiểu các điều kiện sau sẽ được sử dụng dịch vụ Ứng dịch vụ:

– Kích hoạt thuê bao tối thiểu 3 tháng trước thời điểm sử dụng dịch vụ.

– Có số tiền sử dụng trên tài khoản chính trong tháng dương lịch gần nhất trước đó tối thiểu là 15.000 VNĐ.

– Khách hàng đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng với mức tối thiểu là 10.000 VNĐ trong vòng 2 tháng gần nhất.

– Đáp ứng các tiêu chí khi hệ thống phân tích lịch sử nạp thẻ và tiêu dùng dịch vụ của khách hàng.

Câu hỏi 3: Làm sao để có thể sử dụng dịch vụ Ứng dịch vụ?

Trả lời: Để sử dụng dịch vụ Ứng dịch vụ, thuê bao thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ có thể sử dụng dịch vụ theo các cách sau:

– Cách 1: Khi thuê bao có số dư tài khoản chính nhỏ hơn hoặc bằng 1000 đồng sẽ nhận được lời mời sử dụng dịch vụ, thuê bao chỉ cần đồng ý sử dụng dịch vụ bằng cách soạn 1 hoặc 2 hoặc 3 tương ứng với gói dịch vụ mà thuê bao có nhu cầu được ứng gửi đến 9345 sẽ được ứng dịch vụ.

– Cách 2: Thuê bao soạn UDV hoặc UDV [mã dịch vụ] gửi tới 9345 để được ứng dịch vụ.

Câu hỏi  4: Thuê bao có thể được ứng các dịch vụ gì và các mã dịch vụ tương ứng?

Trả lời: Hiện tại VinaPhone cung cấp các gói ứng dịch vụ gồm: Thoại, SMS và Data. Các mã dịch vụ tương ứng để khách hàng có thể chủ động yêu cầu được ứng dịch vụ như sau:

Dịch vụ

Mã dịch vụ

Cú pháp Ứng chủ động tương ứng

Data

DATA

UDV DATA

Thoại

THOAI

UDV THOAI

SMS

SMS

UDV SMS

Câu hỏi 5: Sau bao lâu thuê bao sử dụng dịch vụ phải hoàn trả phí dịch vụ?

Trả lời: Mỗi khách hàng có tối đa 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch ứng dịch vụ để thực hiện hoàn ứng số tiền cước ứng dịch vụ theo nguyên tắc như sau:

– Số tiền nợ = Giá trị gói ứng + phí ứng dịch vụ.

– Phí ứng dịch vụ được tính bằng 10% -30% cước dịch vụ ứng.

– Số tiền nợ sẽ được trừ trong tài khoản chính của khách hàng trong các lần nạp thẻ tiếp theo.

Câu hỏi 6: Gói ứng và phí ứng dịch vụ có thay đổi trong quá trình thuê bao sử dụng dịch vụ không?

Trả lời: Có. Giá trị gói dịch vụ ứng và phí ứng dịch vụ được xây dựng dựa trên kết quả phân tích lịch sử nạp thẻ và tiêu dùng của khách hàng. Nếu có biến động trong thói quen nạp thẻ và tiêu dùng của khách hàng thì giá trị gói dịch vụ ứng sẽ thay đổi.

Câu 7: Nguyên tắc hoàn ứng dịch vụ như thế nào?

Trả lời: Khi khách hàng nạp số tiền lớn hơn (>) Số tiền nợ, hệ thống sẽ trừ toàn bộ Số tiền nợ trong cùng một lần. Khi khách hàng nạp số tiền nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) Số tiền nợ, hệ thống sẽ trừ 80% số tiền nạp của khách hàng. Số tiền còn thiếu sẽ được tiếp tục trừ trong các lần nạp tiền tiếp theo cho đến khi trừ hết số tiền mà khách hàng nợ theo nguyên tắc: Khi khách hàng nạp số tiền lớn hơn (>) Số tiền còn thiếu, hệ thống sẽ trừ toàn bộ Số tiền còn thiếu trong cùng một lần. Khi khách hàng nạp số tiền nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) Số tiền còn thiếu, hệ thống sẽ trừ 80% của số tiền nạp của khách hàng.

Câu hỏi 8:  Nếu quá 60 ngày mà thuê bao chưa hoàn ứng hết nợ thì sao?

Trả lời: Trường hợp quá 60 ngày kể từ ngày phát sinh 1 giao dịch ứng dịch vụ mà không thu hồi được hết nợ của giao dịch này, số tiền nợ sẽ được coi là nợ xấu. Các khách hàng có nợ xấu sẽ bị đưa vào blacklist cho đến khi số thuê bao của khách hàng đó được hủy và VinaPhone phát hành lại. Khách hàng nằm trong blacklist sẽ không sử dụng được dịch vụ ứng dịch vụ.

Câu hỏi 9: Khi thuê bao chưa hoàn ứng hết nợ dịch vụ Ứng dịch vụ thì thuê bao có thể chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau không?

Trả lời: Không. Khách hàng không được chuyển đổi loại hình thuê bao từ trả trước sang trả sau nếu sau khi ứng dịch vụ, khách hàng chưa nạp thẻ để hoàn trả đủ số tiền đã ứng trước đó của dịch vụ

Câu hỏi 10: Thời hạn sử dụng các gói ứng dịch vụ là bao lâu?

Trả lời: Thời hạn sử dụng gói ứng Dịch vụ là 60 ngày kể từ ngày được ứng dịch vụ.

Câu hỏi 11: Thời hạn hiệu lực của một đề nghị ứng dịch vụ là bao lâu?

Trả lời: Mỗi đề nghị ứng dịch vụ được gửi từ hệ thống có hiệu lực trong vòng 24h kể từ khi thuê bao nhận được SMS thông báo. Nếu thuê bao gửi cú pháp đồng ý ứng dịch vụ sau 24h, hệ thống sẽ gửi về một SMS thông báo đề nghị ứng dịch vụ đã hết hạn hiệu lực

Câu hỏi 12: Phí dịch vụ được tính như thế nào?

Trả lời: Phí dịch vụ được thông báo rõ ràng trong SMS đề nghị, được phân tích dựa trên dữ liệu lịch sử sử dụng dịch vụ và đo lường độ rủi ro của từng thuê bao. Chính vì vậy cùng một mức ứng dịch vụ sẽ có các mức phí dịch vụ khác nhau đối với từng thuê bao. Thuê bao có mức độ sử dụng càng cao thì sẽ có phí dịch vụ càng thấp.

Câu hỏi 13: Làm thế nào để từ chối nhận đề nghị ứng dịch vụ?

Trả lời: Đề nghị ứng dịch vụ sẽ chỉ được gửi đến thuê bao khi số dư tài khoản chính ở trạng thái số dư thấp (bằng hoặc dưới 1000 đồng). Nếu thuê bao không muốn nhận được các đề nghị ứng dịch vụ thì thuê bao có thể nhắn cú pháp TC đến đầu số 9345 của dịch vụ. Lưu ý: Sau khi gửi cú pháp từ chối đến đầu số dịch vụ, thuê bao sẽ không nhận được các đề nghị ứng dịch vụ nữa.

Câu hỏi 14: Làm thế nào để tiếp tục nhận được lời mời ứng dịch vụ?

Trả lời: Để kích hoạt lại dịch vụ, thuê bao có thể gửi SMS với cú pháp DK đến đầu số 9345. Sau khi kích hoạt lại dịch vụ thành công, thuê bao sẽ tiếp tục nhận được SMS đề nghị ứng dịch vụ khi số dư tài khoản chính ở trạng thái số dư thấp (bằng hoặc dưới 1000 đồng)

[/su_tab]

[su_tab title=”Điều khoản dịch vụ” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Điều khoản sử dụng

XIN HÃY LƯU Ý ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẬT KỸ VÌ NHỮNG ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với dịch vụ Ứng dịch vụ của VinaPhone. Dịch vụ Ứng dịch vụ (Sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone (Sau đây gọi chung là “Chúng tôi” hay “Công ty”).

Bằng việc sử dụng dịch vụ bạn (người sử dụng) biết rằng bạn đã thực sự đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản sử dụng dịch vụ dù bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ hay chưa. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hay bớt đi các điều khoản trong những điều khoản sử dụng dịch vụ dưới đây. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi trong điều khoản sử dụng dịch vụ trên trang này và đề rõ ngày cập nhật lần cuối ngay đầu trang. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ những điều khoản sử dụng hiện có hay trong tương lai của dịch vụ, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập dịch vụ. Bạn cần có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản sử dụng dịch vụ để cập nhật các thay đổi.

Hành vi người sử dụng

Bạn hiểu, cam kết và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và do chính bạn với tư cách là chủ thuê bao thực hiện.

Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ với mục đích:

– Sử dụng dịch vụ với thái độ không tôn trọng pháp luật mà từ đó có thể làm tổn hại, gây quá tải hoặc suy giảm dịch vụ.

– Đe dọa hoặc quấy rối người khác.

– Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin khuyến khích, mang tính hướng dẫn cho một tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kì bên nào hoặc vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia hay luật pháp quốc tế.

– Sử dụng hay cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ của người khác mà không có sự cho phép hoặc tạo nhân thân giả trên dịch vụ.

– Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin, theo nhận định của Công ty, là phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kì người nào khác sử dụng dịch vụ, hoặc có thể khiến Công ty hoặc người sử dụng dịch vụ của Công ty bị tổn hại và liên đới trách nhiệm.

Tranh chấp giữa những người dùng dịch vụ

Bạn tự chịu trách nhiệm khi tương tác với những người dùng khác của dịch vụ. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, trong việc giám sát các tranh chấp giữa bạn và những người dùng khác của dịch vụ.

Quyền riêng tư

Dịch vụ thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký dịch vụ hoặc nói cách khác bạn đã tự nguyện cung cấp những thông tin đó. Chúng tôi có thể gắn kết thông tin cá nhân thu thập được từ bạn với những thông tin từ những dịch vụ khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba để các thông tin được hiển thị tốt hơn, bao gồm chỉnh sửa nội dung giúp bạn.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân của bạn cho việc nghiên cứu và phân tích để vận hành và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Khi chúng tôi sử dụng bên thứ ba để giúp đỡ chúng tôi trong việc xử lí thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi yêu cầu rằng họ phải tuân thủ Chính sách về quyền riêng tư của người sử dụng và các chính sách về bảo mật.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong một số trường hợp đặc biệt, như theo yêu cầu của pháp luật, để ngăn ngừa gian lận hoặc những tổn thất có thể và đảm bảo an ninh mạng và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi xử lí các thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ đặt tại Việt Nam.

Từ chối trách nhiệm

Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất hành vi sử dụng dịch vụ do người sử dụng không phải là chính chủ của thuê bao sử dụng.

Chấm dứt tư cách thành viên

Công ty có thể chấm dứt tư cách thành viên, xóa hồ sơ cá nhân của bạn hay bất kì nội dung hay thông tin nào mà bạn đã đăng ký trong quá trình sử dụng dịch vụ vì bất kì lí do nào, hoặc không vì lí do nào, ở bất kì thời điểm nào theo quyết định của Công ty, có hoặc không thông báo trước.

Khác

Những điều khoản sử dụng dịch vụ Ứng dịch vụ trên đây chính là sự thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan tới việc sử dụng dịch vụ. Nếu bất kì điều khoản nào không còn hiệu lực, điều này không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

– Trong trường hợp Khách hàng hủy dịch vụ giữa chu kỳ cước thì sẽ không được hoàn lại phần cước đã thu.

[/su_tab][/su_tabs]

Đánh giá post